Panel používateľa

ÚKRYTY

Nejmenší, jednoduše zařízené, až po největší, luxusně vybavené, řízené sofistikovanou technologií...

Nejmenší, jednoduše zařízené, až po největší, luxusně vybavené, řízené sofistikovanou technologií...

Nabízíme privátní úkrytové systémy pro ukrytí jednotlivce a skupin osob, které jsou vybaveny CBRN obranou úrovně DL - (obrana proti chemickým, biologickým, radiačním a nukleárním hrozbám, která zahrnuje i nebezpečí vyplývající z průmyslových a jiných, náhodných nebo záměrně způsobených havárii chemických a radiačních provozů a zařízení, sociálních nepokojů, přírodních katastrof, či terorizmu).

Konstrukce segmentového úkrytového systému a jeho technologické vybavení je navrženo podle nejnovějších studií o přežití osob v kritickém období a v období následujícím, a to i dlouhodobě.
Některé technologie jsou totožné s vybavením, které používá Armáda České republiky a složky integrovaného záchranného systému ČR.

Unikátní konstrukce a blesková rychlost výstavby...

Unikátní konstrukce a blesková rychlost výstavby...

Konstrukce:
Úkrytový systém tvoří segmentová železobetonová oblouková konstrukce variabilní délky až do 20 m. Vnitřní šířka v patě konstrukce je 5 m a výška ve vrcholu klenby 2,5 m.

Unikátní konstrukce a použití moderních stavebních materiálů umožňuje velmi rychlou výstavbu. Hrubou stavbu vlastního úkrytu realizujeme v termínu 24 hodin. Železobetonový monolit vstupního objektu a nouzového výlezu, společně s montáží technologií, v termínu 1 - 2 měsíce.

1

Provedení:

  • UP - konstrukce usazena v úrovni terénu a přesypána zeminou
  • PP - konstrukce usazena pod úroveň terénu
  • ČP - konstrukce usazena částečně pod úroveň terénu a přesypána zeminou

1

Bezpečné místo...

Bezpečné místo...

Nabízíme několik typových projektů úkrytových systémů rozdělených do tříd s několika úrovněmi obrany CBRN.

Typový projek je zapracován do projektové dokumentace, která řeší stavbu a umístění úkrytového systému v terénu, (provedení UP, PP), spolu se stavbou vstupní části do objektu a nouzový výlez. Vstupní část a nouzový výlez se řeší vždy individuálně v rámci dané lokality a požadavků investora. (V úrovni terénu, ze sklepa RD, otevřeným schodištěm v terénu, vstupní šachtou, skrytě přes jiný objekt, apod.).

Každá třída úkrytového systému má přesně dané rozměry dle typového projektu a technologické vybavení, vše v základní ceně systému. V každé třídě jsou možné některé klientské změny. Přehled základního vybavení a vybavení za příplatek.

Vybavení interiéru (nábytek, elektrospotřebiče aj.), mimo položky "v ceně" je vždy individuální a záleží na požadavcích investora.

Skutečná celková cena za stavbu je vyčíslana v Položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí Smlouvy o provedení stavby. Do skutečné celkové ceny je promítnuta  cena za konkrétní materiály, výrobky a technická řešení použitá na stavbě, náklady na přípojky inženýrských sítí, oplocení, terénní a sadové úpravy apod. Položkový rozpočet je zpravidla přikládán k žádosti o financování hypotečním úvěrem. 

V případě potřeby zajistíme další projektování a projednání nezahrnutá v základní ceně díla jako vícepráce.

Prihlásenie

Tato stránka používá cookies. Vice info