Podmínky služby placeného obsahu

společnosti RENEW CZ s. r. o., se sídlem Palackého 833, 542 32 Úpice,
identifikační číslo: 28806689
zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28384

I. Obsah a parametry služby

Služba placeného obsahu RENEW CZ (dále jen „Služba") obsahuje přístup do placené zóny na stránce www.renew.cz.

Placená zóna obsahuje obsah, který je přístupný výlučně pro uživatele placené zóny.

Službu lze objednat na období jednoho kalendářního roku.

Přístup ke Službě není geograficky omezen, tím není dotčeno omezení nebo vyloučení přístupu ke Službě podle čl. III těchto podmínek. Uživatel Služby (dále jen „Uživatel") není oprávněn převést své právo na přístup ke Službě na jinou osobu. Uživatel nebude užívat jakékoli prostředky pro změnu parametrů Služby, které jsou stanoveny jejím Provozovatelem.

II. Cena a platební podmínky

Cena Služby je uvedena v rozhraní pro její objednávku.

Cenu služby může Uživatel uhradit Provozovateli následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na účet Provozovatele v měně CZK č. ú: 204267348/0600 vedený u společnosti MONETA Money Bank a. s. (dále jen „účet Provozovatele"),
 • bezhotovostně převodem na účet Provozovatele v měně EUR č. ú: 239799512/0600 vedený u společnosti MONETA Money Bank a. s. (dále jen „účet Provozovatele"),
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému.

III. Omezení odpovědnosti provozovatele

Provozovatel neodpovídá za:

 • jakékoli neposkytnutí Služby či její výpadek způsobený hardwarovým nebo softwarovým vybavením Uživatele nebo jeho neexistujícím nebo nedostatečným přístupem k internetu,
 • jakékoli neposkytnutí Služby či její výpadek způsobený funkcí nebo poruchou veřejné sítě elektronických komunikací nebo jiné obdobné sítě umožňující připojení na internet,
 • jakékoli neposkytnutí Služby z důvodu neoprávněného přístupu jiné osoby ke Službě v důsledku využití identifikačních nebo jiných údajů Uživatele,
 • jakoukoli škodu na straně Uživatele nebo jiné osoby/osob vzniklé v důsledku neposkytnutí nebo neúplného poskytnutí služby,
 • jakoukoli škodu vzniklou působením počítačového viru, trojského koně, malware a jiného obdobného druhu softwaru.

Provozovatel si vyhrazuje právo přerušit poskytování Služby po dobu nezbytně nutné nebo předem ohlášené údržby hardware, software nebo jiných komponentů potřebných pro poskytování Služby.

Pokud bude v rámci Služby publikována informace obsahující názor, prognózu nebo úvahu redakce, konkrétní fyzické osoby (včetně, nikoli však výlučně poradců zaměřených na konkrétní obor), právnické osoby nebo jakékoli jiné osoby, nepředstavuje tato publikace pokyn, doporučení nebo radu Uživateli a Uživatelé nejsou žádným způsobem vyzýváni k jejich respektování, ani nepředstavuje nabídku na poskytnutí jakékoli služby nebo na realizaci jakéhokoli obchodu. Takto publikované informace jsou adresovány široké veřejnosti a neberou v potaz osobní ani ekonomickou situaci, záměry a očekávání konkrétních Uživatelů a nemohou samy o sobě, ani ve spojení s jinými informacemi publikovanými v rámci Služby být podkladem pro kvalifikované rozhodnutí Uživatele nebo jakékoli jiné osoby a nemohou nahradit vlastní úvahu nebo konzultaci s odborníkem v dané oblasti. Takto publikované informace se zpravidla vztahují k situaci v místě a čase, kdy byly publikovány a Provozovatel není povinen je aktualizovat nebo měnit v souvislosti se změnou okolností ani z jakéhokoli jiného důvodu.

Provozovatel neodpovídá za škodu ani za jakoukoli jinou ztrátu způsobenou jednáním Uživatele nebo jakékoli jiné osoby na základě publikované informace.

IV. Ostatní ustanovení

Právní vztahy vzniklé při poskytování Služby Provozovatelem a užívání Služby Uživatelem a v souvislosti s nimi se řídí:

 • těmito podmínkami,
 • podmínky pro užívání služby informační společnosti,
 • právními předpisy České republiky.

V případě jejich rozporu má přednost ten dokument, který je uveden jako dřívější v pořadí. K rozhodování sporů vzniklých v souvislosti s poskytováním nebo užíváním Služby jsou příslušné české soudy.

Pokud je Uživatel spotřebitelem, může se pro mimosoudní řešení případného spotřebitelského sporu obrátit na Českou obchodní inspekci.

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Provozovatel je oprávněn měnit tyto Podmínky služby placeného obsahu RENEW CZ s. r. o. Informaci o takovéto změně bude publikovat na internetové stránce, na které je poskytována Služba, nejpozději 30 dnů před nabytím účinnosti změny.

Provozovatel je oprávněn kdykoli přerušit či ukončit poskytování Služby. V případě ukončení poskytování Služby před uplynutím období, na které byla Uživatelem uhrazena, bude příslušnému Uživateli vrácena poměrná část ceny za Službu podle doby, po kterou byla Služba v aktuálním období poskytována.

Po skončení poskytování Služby ztrácí Uživatel přístup k veškerému obsahu, který mu byl v rámci Služby zpřístupněn.

Tyto podmínky jsou platné od 1. 1. 2022

RENEW CZ s. r. o.

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v nákupu Objednat