Konzultácie na mieste stavby

Využite možnosti konzultovať všetky vaše myšlienky osobne s odborníkom priamo na mieste stavby.
Konzultácia na mieste stavby je spoplatnená.

Cena za konzultáciu 122 € vratane DPH
Dopravné 0,30 €/km vratane DPH   Cena bude navýšená o aktuálnu cenu PHM!

Po obdržaní objednávky vám zašleme výzvu na úhradu. Úhrada sa vykonáva iba prevodom na bankový účet spoločnosti, vedený u MONETA Money Bank, a. s., č. 239799512/0600,. Výzvu na úhradu, prosím, uhraďte v termíne splatnosti, tj vždy pred termínom schôdzky.

V prípade zakúpenia úkrytu vám čiastku 122 € odpočítame z jeho ceny.

Objednávam konzultáciu na mieste stavby

Mám stavebný pozemok: *

Stavbu budem financovať: *

Kontrolný kód

i

Prihlásenie