Výklad pojmů

.

Termíny a definice

Stálý úkryt (SÚ)
Trvalý chráněný prostor v podzemní části stavby nebo podzemní stavba samostatně stojící určená k ukrytí osob, v některých případech stavba částečně zapuštěná nakrytá zeminou. Zpravidla je dvouúčelově využíván.

Stálý tlakově odolný úkryt (STOÚ)
Chrání ukrývané před účinky zbraní hromadného ničení. Tlakové vlně jaderných i konvenčních zbraní, účinkům světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, radioaktivnímu zamoření, bojovým chemickým a biologickým látkám, průmyslovým látkám, zápalným látkám a tepelnému účinku požárů, proti pádu a letu trosek budov.

Stálý tlakově neodolný úkryt (STNÚ)
Chrání ukrývané před účinky zbraní hromadného ničení. Před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, radioaktivnímu zamoření, bojovým chemickým a biologickým látkám, průmyslovým látkám, zápalným látkám a tepelnému účinku požárů, proti pádu a letu trosek budov. Poskytuje částečnou ochranu před ničivými účinky tlakové vlny jaderného výbuchu a ničivými účinky tlakové vlny konvenčních zbraní.

Stálý úkryt jednoduchého typu (SÚJT)
Chrání ukrývané před účinky zbraní hromadného ničení. Před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, radioaktivnímu zamoření, bojovým chemickým a biologickým látkám, průmyslovým látkám, zápalným látkám a tepelnému účinku požárů, proti pádu a letu trosek budov. Poskytuje částečnou ochranu před ničivými účinky tlakové vlny jaderného výbuchu a ničivými účinky tlakové vlny konvenčních zbraní.

Běžný provoz úkrytu
Jiný způsob využívání úkrytu než ochranný provoz úkrytu. Do běžného provozu úkrytu je i zahrnuta jeho údržba a údržba jeho zařízení.

Ochranný provoz úkrytu
V závislosti na technologickém vybavení úkrytu a bezpečnostní situaci ve venkovním okolí úkrytu se jedná o soubor činností a opatření k zabezpečení ochrany ukrývaných osob. Jedná se zejména o možnost zavést provozní režim filtroventilace, částečné filtroventilace a izolace. Režim regenerace není v našich úkrytech zaveden.

Filtroventilační zařízení (FVZ)
Zajišťuje v bežném provozu úkrytu jeho větrání. V ochranném provozu úkrytu zajišťuje dodávku upraveného vzduchu, přetlak vzduchu ve vnitřních prostorách a odvod vzduchu z úkrytu.

Režim větrání
FVZ zajišťuje v době běžného provozu úkrytu větrání, případně klimatizaci vnitřních prostor úkrytu.

Režim částečná filtroventilace (ČFV)
FVZ zajišťuje filtraci přiváděného vzduchu od radioaktivního prachu přes prachové filtry (PF).

Režim filtroventilace (FV)
FVZ zajišťuje filtraci přiváděného vzduchu od radioaktivního prachu přes prachové filtr, od otravných látek a bakteriologických prostředků přes soustavu kolektivních filtrů (KF).

Režim izolace (I)
FVZ je vypnuto a je připravováno na některý z provozních režimů. Zavádí se bezprostředně po kontaminaci vnějšího okolí úkrytu k zabránění rychlého zanesení filtů kontaminovaným prachem, radioaktivním prachem, otravnými látkami, bakteriologickými prostředky a zamezení průchodu oxidu uhelnatého.

Čistý prostor
Hlavní prostor úkrytu poskytující ochranu před účinky zbraní hromadného ničení, kontaminaci otravnými a radioaktivními látkami a bakteriologickými prostředky.

Nečistý prostor
Část vedlejšího prostoru úkrytu, který je zamořitelný otravnými a radioaktivními látkami a bakteriologickými prostředky.

Kapacita úkrytu
Maximální plánovaný počet úkrývaných osob pro které je počítáno s potřebným prostorem, množstvím vzduchu, vody, potravin apod. a počtem míst k sezení a ležení v místnostech pro ukrývané.

Elektrické zdrojové soustrojí (EZS)
Náhradní zdroj elektrické energie při přerušení její dodávky z elektrorozvodné sítě.

Přihlášení