Rozsah dodávky pro úkryty RW MINI, RW STANDARD, RW KOMFORT

Stavba

Dodání a montáž železobetonové segmentové konstrukce.

 

TŘÍDA ÚKRYTU

MINI STANDARD COMFORT LUXURY
A  Projekty a služby
01  Konzultace
02  Předinženýring
03  Analýza nebezpečí
04  Typový projekt
05  Projekt vstupního objektu / nouzového výlezu
06  Povolení stavby
B  Stavba
01  Zemní práce
02  Vstupní objekt
03  Šachta únikového výlezu
04  Železobetonová montovaná konstrukce úkrytu
05  Vstupní dveře ocelové otočné - plynotěsné - -
06  Vstupní dveře ocelové otočné - plynotěsné tlakové 0,05 MPa/m2 (*) - -
07  Vstupní dveře ocelové otočné - plynotěsné tlakové 0,20 MPa/m2 (**)
08  Uzávěr nouzového výlezu ocelový otočný - plynotěsný tlakový 0,05 Mpa/m2 (*) - -
09  Uzávěr nouzového výlezu ocelový otočný - plynotěsný tlakový 0,20 Mpa/m2 (**)
10  Sádrokartonové konstrukce včetně vnitřních dveří
11  Elektroinstalace 230 V
12  Elektroinstalace 24 V -
13  Rozvody studené vody
14  Rozvody teplé vody -
15  Rozvody přetlakové kanalizace
16  Rozvody gravitační kanalizace (***)
17  Vytápění -
18  Úkrytové WC s umyvadlem
19  Sprcha - -
C  Technologie
01  CBRN-DL0 (bez filtroventilace) - - -
02  CBRN-DL1 (malá filtroventilační jednotka) - -
03  CBRN-DL2 (sofistikovaná filtroventilační jednotka) -
04  Dekontaminační komora -
05  Diselgenerátor 10kVA - -
06  Dieselgenerátor 5,5 kVA - -
07  Kontejner na palivo 400 l - - -
08  Kontejner na palivo 1000 l -
09  Kontejner na palivo 1500 l - -
10  Velkokapacitní akumulátor 9kWh - -
11  Velkokapacitní akumulátor 24 kWh -
12  Vodní hospodářství -
13  Ohřev vody
14  Automatický hasící systém -
15  Měření a regulace
16  Radiostanice

Legenda:

v ceně
individuálně za příplatek
- nedodává se
UP konstrukce v úrovni terénu s přesypem
ČP konstrukce usazena částečně pod úroveň terénu a přesypána zeminou
PP konstrukce zcela pod úrovní terénu (podzemní podlaží)
* pouze u TOPU
** pouze u TOPU
*** pouze UP konstrukce

Poznámky:
01. Zemní práce zahrnují:

  1. Odstranění ornice, vyrovnání terénu pro položení základových pasů a přesyp konstrukce u varianty UP. 
  2. Odstranění ornice, výkop stavební jámy, zásyp u varianty PP

02. Vstupní objekt je řešen samostatným projektem, který vychází z požadavků klienta (šachta, zapuštěné schodiště, vstup ze sklepa RD, apod.)

03. Šachta únikového výlezu je řešena samostatným projektem, který vychází z požadavků klienta (svislá nebo vodorovná šachta, apod.)

Do ceny nejsou zahrnuty mimo jiné ceny za:
napojení úkrytu na inženýrské sítě, skrývku a uložení ornice, individuální podmínky zakládání, zpevněné plochy a přístupové komunikace, zahradní úpravy a oplocení, zařízení staveniště, nadstandardní stavební materiály a prvky dle požadavku stavebníka.

Upozornění:
Veškeré údaje jsou pouze informativní a nezavazují žádnou ze smluvních stran k uzavření smlouvy. Pokud máte zájem zakoupit produkt nebo službu, je nutné uzavřít písemnou smlouvu s podpisem jednajících osob. Konkrétní nabídku konzultujte, prosím, vždy s pracovníkem společnosti RENEW CZ s. r. o.
Společnost RENEW CZ s. r. o. si vyhrazuje právo aktualizovat či změnit příslušné specifikace podzemních úkrytů či příslušenství.

Přihlášení