Konstrukce

.

Klasický železobetonový monolit

Je železobetonová stavba vybudovaná pod úrovní okolního terénu, zcela přesypaná zeminou. Svým vybavením je zcela nezávislý na okolním světě. Má vlastní elektrické zdrojové soustrojí, sklad paliva, uložiště elektřiny, NBC filtroventilační jednotky, zdroj a úpravnu vody, sklad potravin, bezpečnostní systémy a systémy ochrany.

Montovaná ze železobetonových prefabrikátů

Konstrukce úkrytu je montovaná ze železobetonových prefabrikátů, (základové pražce, podlahové díly, vstupní oblouk, dělící oblouky, středové oblouky a koncový obloukový).
Konstrukční řešení, použitý druh betonu i způsob spínání prefabrikátů zajišťuje vodotěsnost a plynotěsnost konstrukce bez nutnosti provádění vnějších hydroizolací a dodatečného utěsňování.
Buduje se jako samostatný zcela zasypaný stavební objekt, případně částečně zapuštěný objekt s nakrytím zeminou. Ve zcela výjmečném případě jako nadzemní objekt s podlahou v úrovni přilehlého terénu s dostatečným nakrytím zeminou.

Tlaková odolnost

Stálé tlakově odolné úkryty

 • II třída odolnosti - odolnost proti přetlaku v čele tlakové vlny 0,3 MPa,
 • III třída odolnosti - odolnost proti přetlaku v čele tlakové vlny 0,2 MPa,
 • IV třída odolnosti - odolnost proti přetlaku v čele tlakové vlny 0,1 MPa
 • V třída odolnosti - odolnost proti přetlaku v čele tlakové vlny 0,05 MPa.

Stálé tlakově neodolné úkryty

 • odolnost proti přetlaku v čele tlakové vlny do 0,05 MPa.

Vchod

 • z jiných objektů nechráněných proti účinkům tlakové vlny, (např. sklep),
 • z volného prostoru průchozí se zastropeným úsekem,
 • z volného prostoru slepý se zastropeným úsekem.

Nouzový východ

 • do objektů nechráněných proti účinkům tlakové vlny, (např. sklep)
 • do štoly ústící do nezavalitelného prostoru

Nouzový výlez

 • do svislé šachty

Přihlášení