Formulář

Prodavač barev a laků - tónovač

Řidičský průkaz: *

Pracovní úvazek: *

Pracovněprávní vztah: *

Souhlas: *

Takto označená pole (*) jsou povinná.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji společnosti RENEW CZ s. r. o. pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozici a dále pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního zaměstnance u této společnosti na dobu 1 roku ode dne odeslání osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné, a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem informován o tom, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav.

Přihlášení