Potřebuji speciální vzduchotechnické zařízení?

ANO. Pokud máte na mysli plnohodnotný úkryt, tak potřebujete speciální filtroventilační zařízení (FVZ), které pracuje v několika režimech.

Režim větrání
je používán pouze v době běžného provozu úkrytu. Můžeme i klimatizovat vnitřní prostory úkrytu.

Režim částečná filtroventilace (ČFV)
FVZ zajišťuje filtraci přiváděného vzduchu od radioaktivního prachu přes prachové filtry (PF).

Režim filtroventilace (FV)
FVZ zajišťuje filtraci přiváděného vzduchu od radioaktivního prachu přes prachový filtr, od otravných látek a bakteriologických prostředků přes soustavu kolektivních filtrů (KF).

Režim izolace (I)
FVZ je vypnuto a je připravováno na některý z provozních režimů. Zavádí se bezprostředně po kontaminaci vnějšího okolí úkrytu k zabránění rychlého zanesení filtů kontaminovaným prachem, radioaktivním prachem, otravnými látkami, bakteriologickými prostředky a zamezení průchodu oxidu uhelnatého.

Režim regenerace (R)
je úprava vzduchu uvnitř úkrytu odstraněním oxidu uhličitého a doplnění kyslíku.
Tento režim v námi nabízených úkrytech nezavádíme. Jedná se o další speciální technologii, která se používá ve velkých úkrytech civilní obrany. Je náročná na prostor a proškolenou obsluhu.

Přihlášení