Co je jaderný výbuch?

Doba rozvoje jaderného výbuchu je asi jedna miliontina sekundy. Rozžhavený materiál před sebou stlačuje vrstvy vzduchu a vytváří tak tlakovou vlnu, která postupuje v kulových vlnoplochách. Rozžhavené centrum reakce a žhavé vrstvy vzduchu jsou zdrojem světelného záření. Neutrony a gama záření pro svou schopnost proniknout různými materiály tvoří pronikavou radiaci. Po skončení jaderného výbuchu vytvářejí zplodiny, nezreagovaná jaderná výbušnina a vzniklé izotopy z půdy a vzduchu radioaktivní zamoření.

Přímé ničivé faktory jaderného výbuchu tedy jsou:

  • tlaková vlna - velikost přetlaku v místě ukrytí,
  • světelné záření - velikost světelného impulzu v místě ukrytí,
  • pronikavá radiace - dávka ionizujícího záření v místě ukrytí,
  • radioaktivní zamoření - radioaktivní stopa v místě ukrytí.

Přihlášení