Potřebuji dekontaminační komoru?

Dekontaminační komora není nezbytnou nutností. Potřebujete ji však v případě, že musíte úkryt opustit v době, kdy je vnější prostředí zamořeno a opět se do úkrytu vrátit. Bez provedené dekontaminace není návrat do úkrytu možný. To stejné platí v případě, že do úkrytu přichází další osoby z kontaminovaného prostředí.

Přihlášení