Změna dispozičního uspořádání

podzemního podlaží u nově budovaného objektu, (rodinný dům, komerční objekt, apod.) na stálý úkryt.

Po seznámení se s projektovou dokumentací stavby, kterou chcete realizovat, odborně posoudíme, zda je možné, záměr vybudovat stálý úkryt v daném půdorysu stavby, realizovat. Je-li to možné, vypracujeme studii a připravíme podklady pro projektanta, aby mohl v projektové dokumentaci změnit dispoziční řešení podzemního podlaží. 

Svým vybavením je úkryt zcela nezávislý na okolním světě. Má vlastní elektrické zdrojové soustrojí, sklad paliva, uložiště elektřiny, NBC filtroventilační jednotky, zdroj a úpravnu vody, sklad potravin, bezpečnostní systémy a systémy ochrany.

Pokud je to možné, navrhujeme stálý úkryt tak, aby měl dvouúčelové využití.

Přihlášení