Úprava stávajícího podzemního podlaží

sklepa nebo štoly, případně jiného vhodného prostoru na vybudování úkrytového nebo alespoň ochranného prostoru. Ochranné prostory můžou být i v nadzemním podlaží.

Vypracujeme studii úkrytového (ochranného) prostoru včetně vybavení technologiemi.

Studi dodáváme v 1 vyhotovení v elektronické podobě, které obsahuje:

  • informace o rozměrech úkrytového prostoru,
  • půdorys v měřítku 1:100,
  • výkres plánovaného umístění technologií,
  • základní informace o stavebně-konstrukčním řešení,
  • jednoduchý orientační rozpočet,
  • krátkou technickou zprávu.

Přihlášení