Záruční prohlídka

Rozsah předepsané údržby a garanční prohlídky se liší v rámci jednotlivých variant úkrytů a také z hlediska výrobců technologií, kterými je úkryt vybaven.

Pokud se prohlídka zamešká nebo neprovede podle pokynů, výrobci záruční nároky zamítnou. Údržba a následné opravy, které by byly předmětem záruky, musí být uhrazeny a nelze na ně záruční nároky uplatnit.

Přihlášení