Proškolení obsluhy

Předvedeme a zaškolíme obsluhu technologického vybavení úkrytu.

Manuál jak se chovat v krizových situacích.

Manuál jak postupovat při dekontaminaci. 

Přihlášení