Projektem to všechno začíná

Aby jste mohli začít realizovat stavbu úkrytu, potřebujete projektovou dokumentaci, která je nazbytná pro jednání s úřady, na jejímž základě bude vydáno povolení ke stavbě. Tím se rozumí a) vydání sloučeného územního souhlasu a ohlášení stavby nebo b) územního rozhodnutí a stavebního povolení příslušným stavebním úřadem.

Než se však rozhodnete k objednání "velkého" projektu , můžete učinit ještě několik mezikroků, kterými jsou

Malý projekt úkrytu

Malý projekt úkrytu

přináší základní parametry úkrytu, tj. dispozice, pohledy, informace o rozměrech, o zastavěné ploše, základní informace o stavebně-konstrukčním řešení.
Malý projekt stálého úkrytu oceníte jako základní dokumentaci, která vám usnadní vaše další rozhodnutí.

Upozornění: Malý projekt neslouží k vyřízení ohlášení stavby, ani ke stavebnímu řízení!

Cena služby od 2.800 Kč včetně DPH
*ZDARMA v případě zakoupení úkrytu

Služba Malý projekt úkrytu je vázána ke konkrétní variantě úkrytu. Lze ji objednat pouze v sekci PREMIUM na kartě úkrytu.

Propočet ceny stavby

Propočet ceny stavby

Propočet ceny stavby vybrané varianty stálého úkrytu je takovým zjednodušeným položkovým rozpočtem. Obsahuje odhad cen za přípravné práce, stavební práce, vlastní konstrukci, montáž, technické vybavení, připojení a vedlejší rozpočtové náklady.

Objednáním propočtu ceny stavby úkrytu získáte soubor základních údajů pro vaše další rozhodutí.

Cena služby od 1.980 Kč včetně DPH
*ZDARMA v případě zakoupení úkrytu

Služba Propočet ceny stavby je vázána ke konkrétní variantě úkrytu. Lze ji objednat pouze v sekci PREMIUM na kartě úkrytu.

Malá studie úkrytu

Malá studie úkrytu

je užitečným předstupněm před pořízením "velkého" projektu. Získáte tak další informace, které vám usnadní vaše rozhodování.
Malá studie úkrytu je malý projekt úkrytu, tj. dispozice, pohledy, informace o rozměrech, o zastavěné ploše, základní informace o stavebně-konstrukčním řešení rozšírený o další důležité údaje. V případě klientských změn jsou tyto změny již ve studii zohledněny. 

Upozornění: Malý projekt neslouží k vyřízení ohlášení stavby, ani ke stavebnímu řízení!

Cena služby od 12.800 Kč včetně DPH
*ZDARMA v případě zakoupení úkrytu

Služba Malá studie úkrytu je vázána ke konkrétní variantě úkrytu. Lze ji objednat pouze v sekci PREMIUM na kartě úkrytu.

Přihlášení