Předinženýring

je prověření možnosti realizovat stavební záměr v dané lokalitě (katastru).

Obsahem předinženýringu je:

 1. zjištění, zda lze na daném pozemku stavět konkrétní stavební objekt, a k tomu zjištění regulativ daných pro tento pozemek,
 2. zjištění druhu řízení, které bude stanoveno stavebním úřadem, (ohlášení, stavební povolení),
 3. zjištění seznamu potřebných vyjádření, dokladů, souhlasů a stanovisek, požadovaných stavebním úřadem k příslušnému druhu řízení,
 4. zajištění podkladů pro projektanta ke zpracování koordinační situace,
 5. zjištění zda nebude některý z vyjadřujících se orgánů požadovat doplnění projektové dokumentace o další projekty.

Předinženýring je splněn:

 1. zjištěním, že na daném pozemku nelze stavět,
 2. zjištěním, že pro daný pozemek je potřeba udělat jiná řízení než ohlášení nebo povolení stavby,
 3. v případě souladu projednávané stavby s územně plánovací dokumentací:
  a) zjištěním druhu požadovaných řízení,
  b) zjištění seznamu potřebných vyjádření, dokladů, souhlasů a stanovisek požadovaných stavebním úřadem,
  c) zajištěním projektových podkladů pro projektanta ke zpracování koordinační situace.

Cena služby od,- Kč bez DPH, záloha 50%.

Zahájení prací na předinženýringu je započato po uhrazení zálohy a podepsání příkazní smlouvy.

Termín zajištění předinženýringu vyjde z požadavků stavebního úřadu a dalších vyjadřujících se organizací a správců sítí.

Přihlášení