Klasickým způsobem betonáží

vybudovaná železobetonová stavba pod úrovní okolního terénu, zcela přesypaná zeminou. Svým vybavením je úkryt zcela nezávislý na okolním světě. Má vlastní elektrické zdrojové soustrojí, sklad paliva, uložiště elektřiny, NBC filtroventilační jednotky, zdroj a úpravnu vody, sklad potravin, bezpečnostní systémy a systémy ochrany.

Chrání ukrývané před účinky zbraní hromadného ničení. Před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, radioaktivnímu zamoření, bojovým chemickým a biologickým látkám, průmyslovým látkám, zápalným látkám a tepelnému účinku požárů, proti pádu a letu trosek budov. Poskytuje ochranu před ničivými účinky tlakové vlny jaderného výbuchu a ničivými účinky tlakové vlny konvenčních zbraní.

Přihlášení