ÚKRYTY

Privátní stálé úkryty

zabezpečují ochranu ukrytých osob před nečekanými událostmi velkého rozsahu, které nastávají v důsledku lidské nebo přírodní činnosti, a které negativně a ničivě postihují přírodu a společnost.  Charakterizuje je velký počet lidských obětí nebo obrovské škody, jejichž rozsah není možné zvládnou běžnými prostředky.

Nejmenší, jednoduše zařízené, až po největší, luxusně vybavené, řízené sofistikovanou technologií...

Nejmenší, jednoduše zařízené, až po největší, luxusně vybavené, řízené sofistikovanou technologií...
 • Ochranné parametry.
 • Dispoziční parametry.
 • Filtroventilační zařízení a CBRNE obrana.
 • Tlakově plynotěsné, plynotěsné a protitlakové prvky.
 • Elektrické zdrojové soustrojí a elektrorozvodná síť.
 • Vodní a odpadové hospodářství.
 • Spojovací prostředky a signalizační zařízení.

Chrání ukrývané

před účinky zbraní hromadného ničení. Před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, radioaktivnímu zamoření, bojovým chemickým a biologickým látkám, průmyslovým látkám, zápalným látkám a tepelnému účinku požárů, proti pádu a letu trosek budov. Poskytuje ochranu před ničivými účinky tlakové vlny jaderného výbuchu a ničivými účinky tlakové vlny konvenčních zbraní.

Jako jediní nabízíme unikátní konstrukci,

Jako jediní nabízíme unikátní konstrukci,

kterou tvoří základové pražce, podlahové díly, vstupní, dělící, středové a koncový obloukový přefabrikát.
Vnitřní šířka v patě konstrukce je 5 m a výška konstrukce ve vrcholu klenby je 2,5 m. Vnitřní délka je variabilní  až do 20 m.
Použití speciálního betonu, konstrukční řešení a montáž jednotlivých dílů zajišťuje vodotěsnost celého systému bez potřeby provést další dodatečnou vnější hydroizolaci.

Buduje se jako samostatný zcela zasypaný stavební objekt, případně částečně zapuštěný objekt s nakrytím zeminou. Ve zcela výjmečném případě jako nadzemní objekt s podlahou v úrovni přilehlého terénu s dostatečným nakrytím zeminou.

Blesková rychlost výstavby

Blesková rychlost výstavby

hrubé stavby, (její montáž), je realizována v termínu 24 hodin. To je dáno unikátní konstrukcí a použitím moderních stavebních materiálů. Železobetonový monolit vstupního objektu a nouzového východu/výlezu v termínu 1 měsíc.

Vnější vstupní část do vlastního úkrytu a vnější část nouzového východu/výlezu se řeší vždy individuálně v rámci dané lokality a požadavků investora, (v úrovni terénu, ze sklepa RD, otevřeným schodištěm v terénu, vstupní šachtou, skrytě přes jiný objekt, apod.).

Úkryt lze postavit téměř kdekoliv, omezeni jsme pouze dostupností pro jeřáb a nákladní techniku.

Vaše bezpečné místo

Vaše bezpečné místo

může vypadat třeba i takto.

Jedna z variant nejmenšího úkrytu z naší nabídky.

Stálý úkryt jednoduchého typu, varianta RW MINI 6.x, zcela zapuštěný pod úrovní okolního terénu, se slepým vchodem se zastropeným úsekem, a nouzovým výlezem. Užitná plocha 30 m2

Doporučený maximální počet ukrývaných osob 10.

Máte vážný zájem o úkryt? Chcete se dozvědět víc?

Máte vážný zájem o úkryt? Chcete se dozvědět víc?

Je tu pro vás PREMIUM!
Stránky určené klientům, kteří mají vážný úmysl, pořídit si úkryt.

1 Nabídka úkrytů
1 Ceny
1 Prémiová poradna
2 Výklad pojmů
3 Technická data
4 Konstrukce
5 Hrozby a nebezpečí
6 Služby pro úkryty

Stálé segmentové úkryty RW ve variantách MINI * EKONOMY * STANDARD * KOMFORT

Objednejte si placenou zónu PREMIUM

Pouze pro platbu v českých korunách (CZK). Pro platbu v eurech (EUR) přejděte, prosím, do slovenské jazykové verze.

Jak to vše probíhá krok za krokem...

Prostředky individuální ochrany, trvanlivé potraviny je možno zakoupit na našem e-shopu

 • MASKA CM-6

  Civilní ochranná maska.
  Zajišťuje ochranu obličeje, očí a dýchacích orgánů před účinky toxických plynů, par a aerosolů, biologických škodlivin, radioaktivního prachu atd.

 • Konzervované trvanlivé "hotovky"

  Produkty jsou již zcela uvařené a tepelně zpracované. Jejich příprava tedy spočívá pouze v ohřevu (samozřejmě se dají jíst i za studena). Nemusíte přidávat žádnou vodu ani jídlo převářet.

 • FILTR P3 R Rd 40 x 1/7"

  Rozsah ochrany:
  Zdraví škodlivé prachové pevné a tekuté částice, aerosoly, toxické výpary, biologické a radioaktivní pevné a kapalné aerosoly, prach, bakterie a viry.

Přihlášení