Úprava existujúceho podzemného podlažia

pivnice alebo štôlne, prípadne iného vhodného priestoru na vybudovanie úkrytového alebo aspoň ochranného priestoru. Ochranné priestory môžu byť aj v nadzemnom podlaží.

Vypracujeme štúdiu úkrytového (ochranného) priestoru vrátane vybavenia technológiami.

Štúdiu dodávame v 1 vyhotovení v elektronickej podobe, ktoré obsahuje:

  • informácie o rozmeroch úkrytového priestoru,
  • pôdorys v mierke 1:100,
  • výkres plánovaného umiestnenia technológií,
  • základné informácie o stavebno-konštrukčnom riešení,
  • jednoduchý orientačný rozpočet,
  • krátku technickú správu.

Prihlásenie