Panel používateľa

Povolení stavby

Vyřízení ohlášení (v některých případech stavebního povolení), které proběhne po zpracování projektové dokumentace a obsahuje zajištění a předání:

  • vyplněných a podaných žádostí nutných k daným řízením
  • předání kopií obstarávaných dokladů, vyjádření a závazných stanovisek, která byla vyžádána stavebním úřadem
  • zajištění originálu výpisu z katastru (doklad o vlastnictví), snímku pozemkové mapy, seznamu vlastníků sousedních parcel a staveb na nich
  • jednání se správci dotčených inženýrských sítí o napojení domu a pozemku na ně
  • předání ověřeného paré projektové dokumentace od příslušného stavebního úřadu

Veškeré úkony vyřizujeme na základě ověřené plné moci.

Prihlásenie

Tato stránka používá cookies. Vice info