Výstavba

Unikátna konštrukcia a použitie moderných stavebných materiálov umožňuje veľmi rýchlu výstavbu. Hrubú stavbu vlastného úkrytu realizujeme v termíne 24 hodín. Železobetónový monolit vstupného objektu a núdzového výlezu, spoločne s montážou technológií, v termíne 1 – 2 mesiace.

Prihlásenie