Servisné prehliadky

Pravidelné servisné prehliadky zaručujú bezpečnú prevádzku úkrytu. Dodržiavanie pravidelných intervalov údržby úkrytu zaistí, že zistené nedostatky sú odstránené skôr, než vznikne škoda. Odstránenie škôd môže byť veľmi nákladné.

Prihlásenie