Projektom to všetko začína

Aby ste mohli začať realizovať stavbu úkrytu, potrebujete projektovú dokumentáciu, ktorá je nevyhnutná pre rokovania s úradmi, na základe ktorej bude vydané povolenie na stavbu. Tým sa rozumie a) vydanie zlúčeného územného súhlasu a ohlásenie stavby alebo b) územného rozhodnutia a stavebného povolenia príslušným stavebným úradom.

Než sa však rozhodnete na objednanie "veľkého" projektu, môžete urobiť ešte niekoľko medzikrokov, ktorými sú:

Malý projekt úkrytu

Malý projekt úkrytu

prináša základné parametre úkrytu, tj dispozície, pohľady, informácie o rozmeroch, o zastavanej ploche, základné informácie o stavebno-konštrukčnom riešení.
Malý projekt stáleho úkrytu oceníte ako základnú dokumentáciu, ktorá vám uľahčí vaše ďalšie rozhodnutia.

Upozornenie: Malý projekt neslúži na vybavenie ohlásenia stavby, ani na stavebné konanie!

Cena služby od 116 € vrátane DPH
*ZADARMO v prípade zakúpenia úkrytu

Služba Malý projekt úkrytu je viazaná ku konkrétnemu variantu úkrytu. Je možné ju objednať iba v sekcii PREMIUM na karte úkrytu.

Prepočet ceny stavby

Prepočet ceny stavby

Prepočet ceny stavby vybranej varianty stáleho úkrytu je takýmto zjednodušeným položkovým rozpočtom. Obsahuje odhad cien za prípravné práce, stavebné práce, vlastnú konštrukciu, montáž, technické vybavenie, pripojenie a vedľajšie rozpočtové náklady.

Objednaním prepočtu ceny stavby úkrytu získate súbor základných údajov pre vaše ďalšie rozhodnutie.

Cena služby od 80 € vratane DPH
*ZADARMO v prípade zakúpenia úkrytu

Služba Prepočet ceny stavby je viazaná ku konkrétnemu variantu úkrytu. Je možné ju objednať iba v sekcii PREMIUM na karte úkrytu.

Malá štúdia úkrytu

Malá štúdia úkrytu

je užitočným predstupňom pred zaobstaraním "veľkého" projektu. Získate tak ďalšie informácie, ktoré vám uľahčia vaše rozhodovanie.
Malá štúdia úkrytu je malý projekt úkrytu, tj dispozície, pohľady, informácie o rozmeroch, o zastavanej ploche, základné informácie o stavebno-konštrukčnom riešení, rozšírený o ďalšie dôležité údaje. V prípade klientskych zmien sú tieto zmeny už v štúdii zohľadnené.

Upozornenie: Malý projekt neslúži na vybavenie ohlásenia stavby, ani na stavebné konanie!

Cena služby od 515 € vratane DPH
*ZADARMO v prípade zakúpenia úkrytu

Služba Malá štúdia úkrytu je viazaná ku konkrétnemu variantu úkrytu. Je možné ju objednať iba v sekcii PREMIUM na karte úkrytu.

Prihlásenie