Preškolenie obsluhy

Predvedieme a zaškolíme obsluhu technologického vybavenia úkrytu.

Manuál ako sa správať v krízových situáciách.

Manuál ako postupovať pri dekontaminácii.

Prihlásenie