Klasickým spôsobom betonážou

vybudovaná železobetónová stavba pod úrovňou okolitého terénu, úplne presypaná zeminou. Svojím vybavením je úkryt úplne nezávislý na okolitom svete. Má vlastné elektrické zdrojové sústroje, sklad paliva, úložisko elektriny, NBC filtroventilačné jednotky, zdroj a úpravňu vody, sklad potravín, bezpečnostné systémy a systémy ochrany.

Chráni ukrývané pred účinkami zbraní hromadného ničenia. Pred účinkami svetelného a tepelného žiarenia, prenikavej radiácie, rádioaktívnemu zamoreniu, bojovým chemickým a biologickým látkam, priemyselným látkam, zápalným látkam a tepelnému účinku požiarov, proti pádu a letu trosiek budov. Poskytuje ochranu pred ničivými účinkami tlakovej vlny jadrového výbuchu a ničivými účinkami tlakovej vlny konvenčných zbraní.

Prihlásenie