ÚKRYTY

Privátne stále úkryty

zabezpečujú ochranu ukrytých osôb pred nečakanými udalosťami veľkého rozsahu, ktoré nastávajú v dôsledku ľudskej alebo prírodnej činnosti, a ktoré negatívne a ničivo postihujú prírodu a spoločnosť. Charakterizuje ich veľký počet ľudských obetí alebo obrovské škody, ktorých rozsah nie je možné zvládnuť bežnými prostriedkami.

Najmenšie, jednoducho zariadené, až po najväčšie, luxusne vybavené, riadené sofistikovanou technológiou...

Najmenšie, jednoducho zariadené, až po najväčšie, luxusne vybavené, riadené sofistikovanou technológiou...
  • Ochranné parametre.
  • Dispozičné parametre.
  • Filtroventilačné zariadenie a CBRNE obrana.
  • Tlakovo plynotesné, plynotesné a protitlakové prvky.
  • Elektrické zdrojové sústroje a elektrorozvodná sieť.
  • Vodné a odpadové hospodárstvo.
  • Spojovacie prostriedky a signalizačné zariadenia.

Chráni ukrývané

pred účinkami zbraní hromadného ničenia. Pred účinkami svetelného a tepelného žiarenia, prenikavej radiácie, rádioaktívneho zamorenia, bojovým chemickým a biologickým látkam, priemyselným látkam, zápalným látkam a tepelnému účinku požiarov, proti pádu a letu trosiek budov. Poskytuje ochranu pred ničivými účinkami tlakovej vlny jadrového výbuchu a ničivými účinkami tlakovej vlny konvenčných zbraní.

Ako jediní ponúkame unikátnu konštrukciu,

Ako jediní ponúkame unikátnu konštrukciu,

ktorú tvoria základové podvaly, podlahové diely, vstupné, deliace, stredové a koncový oblúkový prefabrikát.
Vnútorná šírka v päte konštrukcie je 5 ma výška konštrukcie vo vrchole klenby je 2,5 m. Vnútorná dĺžka je variabilná až do 20 m. Použitie špeciálneho betónu, konštrukčné riešenie a montáž jednotlivých dielov zaisťuje vodotesnosť celého systému bez potreby vykonať ďalšiu dodatočnú vonkajšiu hydroizoláciu.

Buduje sa ako samostatný úplne zasypaný stavebný objekt, prípadne čiastočne zapustený objekt s nakrytím zeminou. V úplne výnimočnom prípade ako nadzemný objekt s podlahou v úrovni priľahlého terénu s dostatočným nakrytím zeminou.

Blesková rýchlosť výstavby

Blesková rýchlosť výstavby

hrubé stavby, (jej montáž), je realizovaná v termíne 24 hodín. To je dané unikátnou konštrukciou a použitím moderných stavebných materiálov. Železobetónový monolit vstupného objektu a núdzového východu/výlezu v termíne 1 mesiac.

Vonkajšia vstupná časť do vlastného úkrytu a vonkajšia časť núdzového východu/výlezu sa rieši vždy individuálne v rámci danej lokality a požiadaviek investora, (v úrovni terénu, z pivnice RD, otvoreným schodiskom v teréne, vstupnou šachtou, skryto cez iný objekt, apod.) .

Úkryt je možné postaviť takmer kdekoľvek, obmedzení sme iba dostupnosťou pre žeriav a nákladnú techniku.

Vaše bezpečné miesto

Vaše bezpečné miesto

môže vyzerať napríklad aj takto.

Jedna z variant najmenšieho úkrytu z našej ponuky.

Stály úkryt jednoduchého typu, variant RW MINI 6.x, úplne zapustený pod úrovňou okolitého terénu, so slepým vchodom so zastropeným úsekom, a núdzovým výlezom. Úžitková plocha 30 m2

Odporúčaný maximálny počet ukrývaných osôb 10.

Máte vážny záujem o úkryt? Chcete sa dozvedieť viac?

Máte vážny záujem o úkryt? Chcete sa dozvedieť viac?

Je tu pre vás PREMIUM!
Stránky určené klientom, ktorí majú vážny úmysel, zaobstarať si úkryt.

1 Ponuka úkrytov
1 Cena
1 Prémiová poradňa
2 Výklad pojmov
3 Technické dáta
4 Konštrukcia
5 Hrozby a nebezpečenstvo
6 Služby pre úkryty

Stálé segmentové úkryty RW vo variantách MINI * EKONOMY * STANDARD * KOMFORT

Objednajte si platenú zónu PREMIUM

Len na platbu v eurách (EUR). Pre platbu v českých korunách (CZK) prejdite, prosím, do českej jazykovej verzie.

Ako to všetko prebieha krok za krokom...

Prihlásenie