Panel uživatele

Služby spojené s výstavbou úkrytů

   Služba  Popis služby
1  Osobní schůzka  Vše začíná osobní schůzkou na místě budoucí stavby. 
2  Analýza nebezpečí  Vypracujeme analýzu účinků jaderného výbuchu v místě ukrytí.
3  Předinženýring

 Prověříme zda je na pozemku možno stavět.
 Projednáme stavební záměr s dotčenými úřady a zajistíme koordinované
 stanovisko §4 odst.1 z.k. 183/2006 Sb.
 Předáme podklady projektantovi k vypracování projektové dokumntac.

4  Projekt

 Každá třída úkrytu má svůj typový projekt.
 Typový projekt zapracujeme do konečné projektové dokumentace.

5  Povolení stavby  Na základě plné moci vyřídíme stavební povolení.
10  Stavba

 Realizujeme výstavbu.
 Hrubá stavba vlastního úkrytu trvá 24 hodin.
 Další stavební práce dle jejich rozsahu 1 - 2 měsíce.

Zaškolení  Proškolení obsluhy

 Předvedeme obsluhu technologického vybavení úkrytu.
 Vysvětlíme jak postupovat při dekontaminaci.
 Probereme základy zdravovědy.

6  Záruční prohlídka   V období prvních dvou let provádíme záruční prohlídku.
7  Roční servisní prohlídka   V dalších letech, vždy jednou za rok, provádíme servisní prohlídky.
8  Servisní prohlídka po 6 letech

 Jednou za 6 let provádíme důkladnou kontrolu veškerého zařízení
 a výměnu všech součástí po expiraci.

9  Informační servis  Informujeme o všech důležitých skutečnostech v souvislosti s provozem úkrytu.

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info