|2007| Přehrada Pařížov

Počet shlédnutí: 992

Přehrada Pařížov na řece Doubravě u obce Pařížov je zajímavou technickou památkou. Se stavbou přehrady bylo započato v dubnu roku 1909. Podnětem ke stavbě byly povodně z let 1885, 1888 a 1897. Gravitační přehrada z lomového kamene vysoká 31 m s délkou hráze v koruně 142 m je jednou z nejstarších přehrad u nás. V rámci oprav vodního díla bylo našim úkolem provést vyspárování kamenného zdiva kaskády bočního přelivu. Pro toto zadání jsme zvolili osvědčené řešení založené na systému Permapatch.

|2007| Přehrada Pařížov

Přihlášení