Panel uživatele

Stavební povolení

Vyřízení stavebního povolení je v celku náročný proces. Obíhání všech možných úřadů, organizací, sousedů. Získávání vyjádření, stanovisek a souhlasů.
Můžeme Vás toho uchránit. Zajistíme Vám dodání stavebního povolení v relativné krátké době.

Předinženýring

Prvním krokem je předinženýring - prověření možnosti realizovat stavební záměr v dané lokalitě (katastru).

Co obsahuje předinženýring:

  • projednání stavebního záměru s dotčenými úřady
  • zjištění možnosti výstavby domu na pozemku
  • zjištění požadované dokumentace pro stavební úřad
  • zjištění všech potřebných vyjádření, souhlasů a stanovisek požadovaných stavebním úřadem

Cena za předinženýring je od 8980,- Kč včetně DPH. 
Cena neobsahuje správní poplatky.

Povolení stavby

Vyřízení povolení stavby, které proběhne po zpracování projektové dokumentace a obsahuje zajištění a předání:

  • vyplněných a podaných žádostí nutných k daným řízením
  • předání kopií obstarávaných dokladů, vyjádření a závazných stanovisek, která byla vyžádána stavebním úřadem
  • zajištění originálu výpisu z katastru (doklad o vlastnictví), snímku pozemkové mapy, seznamu vlastníků sousedních parcel a staveb na nich
  • jednání se správci dotčených inženýrských sítí o napojení domu a pozemku na ně
  • předání ověřeného paré projektové dokumentace od příslušného stavebního úřadu
  • předání cedule stavba povolena

Veškeré úkony vyřizujeme na základě ověřené plné moci a uhrazení zálohy.

Cena za vydání povolení stavby od 28 980,- Kč včetně DPH.
Cena neobsahuje správní poplatky za podání žádostí na úřady a platby vyjadřujícím se organizacím.

Požadovaná záloha 10 000,- Kč včetně DPH.

Celková cena za vyřízení povolení stavby je 37 960,- Kč včetně DPH a platí pro celé území ČR.

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info