Hrubá stavba

Provedení domu ve variantě Hrubá stavba obsahuje

Provedení domu ve variantě Hrubá stavba obsahuje

Jedná se o rozpracovanou výstavbu objektu a stavebník dále pokračuje svépomocí nebo pomocí jednotlivých subdodavatelů.

Uvedené položky jsou pouze orientační. Při vlastní realizaci stavby se vychází vždy z projektové dokumentace, výkazu výměr a položkového rozpočtu.

 Základy  Základové pasy a deska z betonu systém CEMEX ELEGOHOUSE
 Izolace proti zemní vlhkosti a radonu  Modifikovaný asfaltový pás GLASTEK
 Nosné zdivo a příčky  Bloky PORFIX, sádrokartonové konstrukce RIGIPS
 Střešní konstrukce  Dřevěné krovy opatřené ochranným nátěrem LIGNOFIX
 Střešní krytina  Pálená krytina TONDACH
 Komín  Komínový systém PLEWA
 Stropní konstrukce  Strop PORFIX nebo ŽB stropní deska
 Schodiště  Železobetonové nebo segmentové JAP
 Tepelné izolace soklu, podlah  Polystyren, minerální vata
 Kanalizace  Plastové rozvody ležaté kanalizace

Do ceny hrubé stavby nejsou zahrnuty ceny za:
Projekt rodinného domu, napojení domu na inženýrské sítě, skrývku a uložení ornice, individuální podmínky zakládání, zpevněné plochy a přístupové komunikace, zahradní úpravy a oplocení, zařízení staveniště, kuchyňskou linku, krb, nadstandardní stavební materiály a prvky dle požadavku stavebníka. Rozpis prvků stavby uvažovaný při stanovení orientační ceny.
Podrobně viz. Všobecné obchodně technické podmínky

Přihlášení