Garáž

Provedení stavby garáže nebo stání obsahuje

Provedení stavby garáže nebo stání obsahuje

Uvedené položky jsou pouze orientační. Při vlastní realizaci stavby se vychází vždy z projektové dokumentace, výkazu výměr a položkového rozpočtu.

Zemní práce Skrývka ornice, hloubení rýh
Základy Základové patky nebo pasy, železobetonová deska
Hydroizolace Asfaltový pas
Svislé konstrukce Bloky PORFIX, dřevěné
Střešní konstrukce Dřevěná, strop PORFIX
Střešní krytina Pálená nebo plechová
Klempířské konstrukce Pozinkovaný plech, okapový sistém LINDAB
Vnější povrchy Akrylátová omítkovina ECOLOR R zrno 1,5 mm, keramické obklady
Vnitřní povrchy Stěrkové CHEMA C1 Standard, keramické obklady
Malby Malířská barva EXIN EKO bílá
Okna Plastová s dvojsklem WINDEK
Garážová vrata Sekční NORMSTAHL
Podlahy betonové, dlažba

Přihlášení