Altán

Provedení stavby altánu obsahuje

Provedení stavby altánu obsahuje

Uvedené položky jsou pouze orientační. Při vlastní realizaci stavby se vychází vždy z projektové dokumentace, výkazu výměr a položkového rozpočtu.

Zemní práce Skrývka ornice a vyhloubení základových rýh
Základy Základové patky a pasy z betonu, železobetonová deska
Hydroizolace Asfaltový pas
Svislé konstrukce Betonové tvárnice, bloky PORFIX, dřevěné DEKWOOD
Komín Komínový systém PLEWA
Konstrukce střechy Dřevěná opatřená ochranným nátěrem
Krytina střechy Pálená nebo plechová
Klempířské konstrukce Pozinkovaný plech
Nátěry Lazurovací laky, epoxidové nátěry, malířská barva
Úpravy povrchu Omítkovina ECOLOR R, keramické obklady
Podlahy Betonová dlažba

Přihlášení