Projekt osazení

Jak už víte, před podáním žádosti o stavební povolení, musite projektovou dokumentaci doplnit o projekt osazení domu na pozemek.

Projekt osazení domu na pozemek řeší:

 • umístění domu na pozemku (odstupové vzdálenosti od okolních objektů a pozemků)
 • zásady organizace výstavby

Projekt osazení domu na pozemku obsahuje:

 • technickou zprávu
 • zásady organizace výstavby
 • situaci v měřítku 1:200 (zakreslení objektů, přípojek na sítě a přístupové komunikace)

Podklady pro zpracování projektu:

 • územní plán
 • zaměření pozemku
 • vedení inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn, elektro kabely, elektronické kabely)
 • ochranná pásma a podmínky jejich správců
 • připojení na inženýrské sítě
 • měření radonu
 • odvod dešťové vody
 • umístění domu na pozemku
 • poloha objektů na sousedních pozemcích

Ano, je toho opravdu hodně. Zajistíme Vám vypracování a dodání Projektu osazení domu na pozemku a to již od 9990,- Kč včetně DPH.

Přihlášení