Stavba NA KLÍČ MAXI

Program Stavba NA KLÍČ MAXI je program pro náročného klienta...

Program Stavba NA KLÍČ MAXI je šitý přesně na míru klientům, kteří chtějí stavbu svěřit odborníkům a svůj život žít naplno. 

Klient nás navštíví. Vybere si typový projekt nebo si nechá vypracovat projekt individuální. Ukáže nám svůj pozemek a pak se zeptá. "Kdy se mohu nestěhovat?"

Od tohoto okamžiku se již o vše postaráme my!

Zajistíme předinženýring, jehož součástí je:

 • prověření možnosti realizovat stavební záměr v dané lokalitě
 • projednání stavebního záměru s dotčenými úřady
 • zjištění možnosti výstavby domu na pozemku
 • zjištění požadované dokumentace pro stavební úřad
 • zjištění všech potřebných vyjádření, souhlasů a stanovisek požadovaných stavebním úřadem

Pokud nic nebrání realizaci záměru, zajistíme stavební povolení, jehož součástí je:

 • vyplnění a podání žádostí nutných k daným řízením
 • zajištění všech vyjádření a závazných stanovisek vyžádaných stavebním úřadem
 • zajištění originálu výpisu z katastru (doklad o vlastnictví), snímku pozemkové mapy, seznamu vlastníků sousedních parcel a staveb na nich
 • jednání se správci dotčených inženýrských sítí o napojení domu a pozemku na ně
 • zajištění veškeré projektové dokumentace
 • případné další úkony, potřebné k vydání stavebního povolení

Po vydání stavebního povolení zahájíme stavební práce tak, abychom co nejdříve předali hotové dílo.

Přihlášení