Hrubá stavba 01

Program Hrubá stavba 01 je pro klienta, který si sám a rád záležitosti zařizuje, je zručný, ovládá řemesla a stavbu chce dokončit sám...

Společnost RENEW CZ zajišťuje pouze rozpracování výstavby daného objektu - rodinného, bytového domu, garáže, altánu a dalších objektů tzn. dodání veškerého stavebního materiálu a zajištění provedení všech stavebních prací dle položkového rozpočtu, který obsahuje pouze základní položky pro hrubou stavbu.
Stavebník dále pokračuje svépomocí nebo pomocí jednotlivých subdodavatelů, které si zajišťuje sám.

Na stavebníkovi je, aby si zajistil veškerá potřebná povolení, projektovou dokumentaci a další náležitosti k řádnému zahájení a průběhu stavby.

Ze správního hlediska to znamená zejména:

  • Pozemek, na který chce umístit stavbu je určen pro zvolenou stavbu, leží v území určeném územním plánem obce pro individuální výstavbu nebo je v právní moci rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení či jiné územní rozhodnutí.

Z technického hlediska to znamená zejména:

  • K pozemku je vedena přístupová komunikace jejíž provedení odpovídá stavebním předpisům umožňující příjez stavební techniky a přísun stavebního materiálu.
  • Na hranici pozemku jsou zrealizovány přípojné body technické infrastruktury. (Elektřina, voda, plyn, kanalizace, aj.)

Přihlášení