PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ

SANACE BETONU

snimek-026

Před zahájením vlastní opravy je nutné provést důkladnou vizuální prohlídku konstrukce. Zmapovat trhliny, místa s obnaženou a zkorodovanou výztuží, průsaky, průhyby a tloušťku vrstvy betonu napadenou karbonatací. 

Ve většině případů je potřeba ověřit tlakovou pevnost betonu provedením zkoušky na jádrovém vývrtu.

 

Příprava podkladu

Pro úspěšné provedení sanace je nutná důkladná a kvalitní příprava podkladu

  • Odstranit vrstvy zkarbodovaného, popraskaného a nesoudržného betonu, starých nátěrů, mastnoty a biologických kontaminací
  • Zkorodované pruty výztuže obnažit po celém obvodu až na zdravý beton
  • Plocha opravy se po obvodu nařízne do hlouby cca 10 mm aby nevznikaly přechody do ztracena
  • Degradované vrstvy betonu se odstraní pomocí vysokotlakého vodního paprsku a pneumatických kladiv. Je nutné se vyvarovat přímím úderům do výztuže

 

Očištění výztuže

Obnaženou výztuž je nutné důkladně očistit od korozních produktů pískováním na stupeň Sa 2,5. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat obtížně přístupné zadní straně výztuže. Při úbytku průřezu prutu o více než 25% je potřebná konzultace se statikem.

 

Ochrana výztuže

Výztuž je nutno co nejdříve po očištění opatřit tenkou vrstvou ochranného nátěru s antikorozním účinkem Permapatch CI. Není závadou pokud dojde k natření přilehlého betonu, ale vždy jen tenkou vrstvou.

Sanační maltu nebo beton lze nanášet až když je nátěr zaschlý, nejdříve však po jedné hodině po aplikaci.

Ošetřená výztuž se může ponechat odkrytá před aplikací malt či betonu až 4 týdny.

Lze zvolit ochranu výztuže pomocí galvanizačního systému založeného na pricipu obětované anody. Toto řešení je schopné spolehlivě poskytotovat katodickou ochranu proti korozi a nepotřebuje žádné vnější napájení.

Doporučené materiály:

 

Reprofilace

Před vlastní aplikací je nutné připravený podklad provlhčit a omýt od posledních zbytků prachu. Malta se nanese v první vrstvě na opravované místo a štětcem či koštětem s krátkými štětinami se pečlivě zapracuje do podkladu.

Další vrstvy se nanáší od nejhlubšího místa a rozvíjí se tak aby poslední vrstva byla souvislá, která se zarovná latí, uhladí ocelovým hladítkem a po mírném zavadnutí uhladí polystyrénovým hladítkem.

Jako finální tenká vrstva sjednocující povrch se aplikuje cementová, akrylátem modifikovaná sanační stěrka PERMAPATCH S05

Po dokončení opravy se povrch ihned opatří nástřikem PERMAPATCH CURE proti prvotnímu odpařování.

Opravená místa několikrát denně vlhčíme a chráníme před přímím slunečním zářením a větrem po dobu minimálně 7 dnů. 

Doporučené materiály:

 

Povrchová ochrana

snimek-040

Pro barevné sjednocení, na ochranu před atmosferickými vlivy, působením ropných produktů a chemických prostředků lze zvolit ochranný nátěr ze široké škály materiálů.

Doporučené materiály:

 

Závěrem

Toto je jen krátký pohled do problematiky sanací betonových konstrukcí a výběr některých dodávaných materiálů z našeho sortimentu.

Každá konstrukce  vyžaduje idividuální přístup. Jsme připravení řešit Vaše potřeby. Navrhneme technologický postup, vhodné materiály a poradíme s jejich aplikaci. Profesionálně...

 

Volejte, mailujte, rádi Vám odpovíme na všechny Vaše dotazy

 

Team RENEW CZ

 

 

(Převzato od Redrock Construction, s.r.o.)

 

 

 

 

RENEW CZ s. r. o.

Palackého 833

542 32 Úpice

Česká republika

EU

 

+420499828330

info@renew.cz